Perfil do autor

Lima, Rita de Cássia Gabrielli Souza

  • v. 3, n. 4 (2012) - Cartas
    La società del rischio, de ulrich beck: uma perspectiva construcionista [La società del rischio, of ulrick beck: a constructionist perspective]
    Resumo  PDF/A